ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Facebook oldalon szervezett nyereményjátékhoz

https://www.facebook.com/bocor.pince – 2021.10.22-10.24.

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Bocor Pince Kft

Képviseli: Csoba Balázs János ügyvezető

7800 Kisharsány Petőfi Sándor utca 32.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel:+36306572757

A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapja:

Az adatkezelés célja a Bocor Pince Kft. által a https://www.facebook.com/bocor.pince oldalon szervezett nyereményjátékban való részvétel, nyertes kisorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatala,  valamint a nyereménnyel kapcsolatos számviteli kötelezettség teljesítése

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja:

– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont,

szerződés előkészítése és teljesítése,

valamint a nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó-és járulékfizetési kötelezettségek esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése

Érintettek köre: 

Azok a Facebook oldalon kommentelő 18. életévüket betöltött természetes személyek, akik a nyereményjáték ideje alatt a nyereményjáték poszt alatt kommenteltek, ezzel a Játékszabályzatot elfogadták és ezzel jelezték a résztvételüket.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), továbbá Bocor Pince Kft  FB oldalainak üzenőfal olvasói, függetlenül attól, hogy a nyereményjátékban részt vesznek-e, mivel az eredményhirdetés a FB-oldalakon történik, a Játékszabályzatban részletezettek szerint.

Adatfeldolgozó

Csoba Balázs János (2500 Esztergom Vadvirág utca 16/a) – adminisztratív szolgáltatások

Bocor Pince Kft. (7800 Kisharsány Petőfi Sándor utca 32.)

Harmadik országba történő adattovábbítás:

A facebookon a nyereményjáték eredményeként közzétett adatok a Facebook Inc. szerverein keresztül kerülnek továbbításra, mely harmadik országban helyezkedik el. Az adatfeldolgozó részese a Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) egyezménynek, így a GDPR rendelkezéseinek adatkezelése megfelel.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a jogszabályi kötelezettségben előírt adattárolási idő lejártát követően annak  törlését vagy kezelésének korlátozását.

Hova küldheti a személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit? 

Postai úton:

Bocor Pince Kft. (7800 Kisharsány Petőfi Sándor utca 32.)

E-mail-ben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre,

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, az adatkezelés megtagadásával a szerződés teljesítése ellehetetlenül.

A nyeremény adó és járulékfizetési kötelezettséggel jár, az ezzel kapcsolatos adatok kezelése jogszabályi kötelezettség alapján történik, az adatkezelés megtagadása esetén a nyeremény nem vehető át.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

e-mail-cím, név, IP-cím, Játékszabályzat elfogadásának időpontja.

Továbbá a nyereménnyel járó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük a nyertes bevalláshoz szükséges adatait: a nyertes neve, személyi igazolvány száma, aláírása.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

A Játékban résztvevők adatait a szerződés teljesüléséig kezeljük.

A nyertes adatai tárolásának ideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Panasztételi lehetőség: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391-1400

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat